Plytinės kartodromo mėgėjų „Liqui Moly čempionatas“ 2019 – 2020 m.

TAISYKLĖS

 

 1. Bendroji dalis

 

1.1. Plytinės kartodromo mėgėjų „Liqui Moly čempionatas“ 2019 – 2020 m (toliau „čempionatas“) organizuojamas vadovaujantis šiomis bei VšĮ „Plytinės kartodromas“ kartodromo taisyklėmis.
1.2. Varžybų organizatorius Plytinės kartodromas (toliau „organizatorius“).

1.3. Varžybų vieta: „Plytinės kartodromas“ Plytinės g. 27, Vilnius. Kontaktai: tel.nr. +370 699 56704, el.p. plytine@kartodromas.lt.

 

 1. Registracijos ir etapo starto mokesčiai

 

2.1. Išankstinė registracija priimama telefonu +370 699 56704 arba elektroniniu paštu plytine@kartodromas.lt.

2.2.  Dalyvio startinis mokestis: 35 EUR.

2.3.  Startinis mokestis mokamas registracijos metu administracijoje.

 

 1. Dalyviai

 

3.1. Dalyvauti turnyre galima asmenims, ne mažesniems kaip 140 cm ūgio ir ne jaunesniems nei 12 metų, kurie susipažino su šiomis taisyklėmis, kartodromo lankytojo taisyklėmis, užpildė kartodromo lankytojo kortelę.

3.2. Turnyro dalyviai bus paskirstomi į klases pagal savo svorį. Iki 80 kg klasė ir nuo 80 kg klasė.

3.3. Dalyvių skaičius Čempionate ribojamas iki 30 asmenų klasėje. Visi Dalyviai privalo susipažinti su kartodromo taisyklėmis. Dalyviai privalo laikytis šių taisyklių nuostatų. Kartodromo taisyklės skelbiamos kartodromo administracijoje.

 

 1. Važiavimų grupės ir varžybų distancija

 

4.1. Esant sniego dangai trasoje vienu metu vienoje grupėje viename važiavime gali važiuoti iki 8 dalyvių iš vienos klasės, kitais atvejais – iki 10 iš vienos klasės.

4.2. Kiekvienai grupei ir klasei bus vykdomi 2 važiavimai: kvalifikacija (10 min) ir finalinis važiavimas (15 min);

4.3. Trasos ilgis:

4.3.1. sniego dangos atveju trasos ilgis – 620 m.

4.3.2. Kitos dangos atvejais trasos ilgis: – 710 m.

4.4. Važiavimo kryptis – pagal laikrodžio rodyklę. Eismą trasoje organizatorius gali keisti savo nuožiūra.

 1. Teisėjai

 

5.1. Čempionato metu teisėjauja Plytinės kartodromo darbuotojai.
5.2. Plytinės kartodromo darbuotojai pasilieka teisę drausminti lenktynių dalyvius.

 

 1. Dalyvių paskirstymas

 

6.1. Turnyro dalyviai bus paskirstomi į klases pagal savo svorį. Iki 80 kg klasė ir nuo 80 kg klasė.

6.2. Jei etapo metu bus ne daugiau kaip 8-10 dalyviai, tai dalyviai varžysis bendroje grupėje.

6.3. Jei etapo metu varžosi daugiau nei 8-10 žmonės, tai Dalyviai į grupes bus paskirstomi į dvi grupes ir t.t. Tos grupės lieka nepakitusios visų važiavimų metu etape.

 

 1. Čempionato pravedimo tvarka

 

I važiavimas – kvalifikacinis važiavimas 10 min. (kartingus dalyviai išsitraukia burtų keliu).

II važiavimas – finalinis važiavimas 15 min. (kartingus dalyviai išsitraukia burtų keliu).

 

 1. Varžybų eiga

 

8.1. Vienu metu gali važiuoti iki 8-10 dalyvių. Jei dalyvių yra daugiau kaip 8-10, jie padalinami į 2 grupes, jei daugiau kaip 16-20 dalyvių į 3 grupes ir t.t.

8.2. Kiekvienam dalyviui bus skiriami du važiavimai – kvalifikacinis (10 min.) ir finalinis (15 min.).

8.3. Dalyviai kvalifikaciniuose važiavimuose startuoja iš bokso.

8.4. Finalo metu visi Dalyviai startuoja iš startinių pozicijų starto zonoje.

8.5. Starto procedūra vyksta iš vietos/stovint. Vairuotojai (dalyviai) po formavimo rato, privažiuoja ir sustoja starto zonoje į savo starto vietas su užvestais varikliais. Startas duodamas žaliu šviesoforo signalu. Finišas – juodai baltai languota finišo vėliava.

8.6. Finalo dalyviai startuoja pagal kvalifikacijos metu pasiektus rezultatus. Greičiausias po dviejų kvalifikacijų vairuotojas startuoja iš pirmos starto pozicijos, antrą rezultatą pasiekęs vairuotojas – iš antros starto pozicijos ir t.t.

8.7. Varžybų metu sugedus kartingui jis keičiamas į kitą, stovintį pasikeitimo zonoje.

8.8. Kiekvienam dalyviui yra suteikiamas šalmas, kuris važiavimo metu turi būti užsegtas. Jei vairuotojas pageidauja, jis gali važiuoti su asmeniniu šalmu, kuris turi atitikti važiavimo kartais rekomendacijas. Kartodromas taip pat suteikia pirštines ir kombinezoną bei vienkartinį pošalmį.

 

 1. Taškai:    

 

9.1. Taškų lentelė:

 

Kvalifikacija

1 vieta 2 vieta 3 vieta 4 vieta 5 vieta 6 vieta 7 vieta 8 vieta 9 vieta 10 vieta
12 10 8 7 6 5 4 3 2 1

Finalas

1 vieta 2 vieta 3 vieta 4 vieta 5 vieta 6 vieta 7 vieta 8 vieta 9 vieta 10 vieta
30 26 23 21 20 19 18 17 16 15
11 vieta 12 vieta 13 vieta 14 vieta 15 vieta 16 vieta 17 vieta 18 vieta 19 vieta 20 vieta
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
21 vieta 22 vieta 23 vieta 24 vieta
4 3 2 1

 

9.2. Įskaitą gauna visi Dalyviai pravažiavę 70 procentų važiavimo distancijos.

9.3. Rezultatai nustatomi pagal važiavimo finišo tvarką (pirmas kirtęs finišo liniją tampa nugalėtoju, antras – užima antrą vietą ir t.t.). Jei keli dalyviai nepravažiuoja visos distancijos, tai aukštesnę vietą užima dalyvis pravažiavęs daugiau ratų važiavime.

9.4. Etapo nugalėtoju tampa dalyvis surinkęs daugiausiai taškų.

9.5. Jei keli dalyviai Čempionato bendroje įskaitoje surenka po lygiai taškų, tai aukštesnę vietą lemia didesnis užimtų pirmųjų, antrųjų ir t.t. vietų skaičius etapuose.

9.6. Iš viso vyks 5 etapai, 4 iš jų bus įskaitiniai. Bendroje įskaitoje bus atmetamas vienas etapas, kurio metu dalyvis surinko mažiausiai taškų.

 1. Baudos

 

10.1. Už nesportišką elgesį dalyviai bus baudžiami pagal teisėjų nustatytas baudas.

 

 1. Čempionato prizai ir apdovanojimai

11.1. Prizinį fondą skiria Plytinės kartodromas ir pagrindinis čempionato rėmėjas „Liqui Moly“..

11.2. Kiekvienoje kategorijoje nugalėtojams ir prizininkams kiekviename Čempionato etape bus įteiktos taurės arba  medaliai. Taip pat gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų prizais.

11.3. Jeigu etape dalyvaus 5 ar daugiau Dalyvių moterų, tokiu atveju pirmos trys greičiausios bus apdovanotos ir medaliais. Taip pat gali būti apdovanotos papildomais rėmėjų prizais.

11.4. Galutinėje Čempionato įskaitoje aukščiausią vietą pasiekusiai moteriai bendrojoje įskaitoje, bus įteiktas vardinis abonementas į Plytinės kartodromą.

 

 

 1. Preliminarus Varžybų tvarkaraštis

 

13.1. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, Organizatorius gali koreguoti varžybų tvarkaraštį. Apie tai bus informuojama varžybų eigoje.

13.2. Čempionato etapai vyks  šeštadieniais/sekmadieniais.
13.3. Tvarkaraštis:
13.3.1. Dalyvių registracija 16:00 – 16:30 val.

13.3.2. Brifingas 16:30 – 17:00 val.

13.3.3. Kvalifikaciniai važiavimai nuo 17:15 val.

13.3.4. Finalai nuo 18:30 val.

13.3.5.Apdovanojimai 19:45 val.

 1. Atsakomybė. Kitos nuostatos

 

14.1. Už VšĮ “Plytinės kartodromas” ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo, atsako šių taisyklių nesilaikęs ar jas pažeidęs asmuo.

14.2. VšĮ “Plytinės kartodromas ” neatsako už pramoginių kartų vairuotojų ar kitų asmenų patirtą žalą, jei žala atsirado ne dėl VšĮ “Plytinės kartodromas” kaltės.

14.3. Kiekvienas dalyvis sutinka, kad Organizatorius visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
14.4. Visa informacija susijusi su Čempionatu ir varžybų rezultatai bus paskelbti varžybų rezultatų lentoje ir www.kartodromas.lt

 

 1. Čempionato dalyvių asmens duomenų tvarkymas

 

15.1.  VšĮ “Plytinės kartodromas” ”, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.

15.2. VšĮ “Plytinės kartodromas” imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvaujančiais renginyje.

15.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

15.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galioja sutikimas tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens duomenis.

15.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.

15.6. Kiekvienas renginio dalyvis patvirtina, kad susipažino su privatumo politika.