Viešoji įstaiga „Plytinės kartodromas“, įmonės kodas 302316480, įsteigta 2009 m. kovo 17 d. Ši įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kūno kultūros ir sporto srityje, tiksliau – plėtojant kartingų sportą Lietuvoje.

Kvietimas dalyvauti vykdomame pirkime konkurso būdu dėl lenktyniavimo laikų vaizdavimo įrangos įsigijimo

VŠĮ Plytinės kartodromas  kviečia dalyvauti vykdomame pirkime konkurso būdu, kurio metu norima įsigyti  lenktyniavimo laikų vaizdavimo įrangą (BŽPV kodas 30200000) . Pirkimas vykdomas projekto „Lenktyniavimo laikų vaizdavimo įrangos įsigijimas siekiant plėtoti kokybišką kartingo sportą Plytinės kartodrome“ (projekto nr. SRF-SIĮ-2019-1-0129)   bendrai finansuojamo valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, rėmuose.

Pasiūlymai ir/ ar klausimai, gali būti pateikti el. paštu darius@racing.lt.

 

Pirkimo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę ant aktyvių žodžių/nuorodų žemiau:

 

Pasiūlymų pateikimas iki 2020 03 06 d. 16.00  Lietuvos laiku.