Viešoji įstaiga „Plytinės kartodromas“, įmonės kodas 302316480, įsteigta 2009 m. kovo 17 d. Ši įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kūno kultūros ir sporto srityje, tiksliau – plėtojant kartingo sportą Lietuvoje.